27 มกราคม 2565

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 9 (พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 9  (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

HistAstro.blogspot.com

 
King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) of Thailand;
Image Credit: นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, AFP PHOTO / STF.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 เวลา 08.45 น. ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ 

ด้านสินทรัพย์ของพระองค์ นิตยสาร ฟอบส์ จัดอันดับให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระองค์มีพระราชทรัพย์ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: Wikipedia สารานุกรมเสรี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุไม่ถึงสองพรรษา 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ในระหว่างเสด็จประทับยังต่างประเทศ ขณะที่พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งจากเจนีวาไปยังโลซาน ทรงประสบอุบัติเหตุโดยรถยนต์พระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ทำให้เศษกระจกกระเด็นเข้าพระเนตรขวา พระองค์มีพระอาการแทรกซ้อนบริเวณพระเนตรขวา แพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง แต่พระอาการยังคงไม่ดีขึ้น กระทั่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าพระเนตรขวาบอด จึงได้ถวายการแนะนำให้พระองค์ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด ในระหว่างนั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนกระทั่งหายจากอาการประชวร อันเป็นเหตุให้ทั้งสองพระองค์มีความใกล้ชิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักฯ ภายในวังสระปทุม โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

เสด็จฯ ออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม–5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระอาการประชวรได้ทรุดหนักลงตามลำดับ และสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น. รวมพระชนมายุ 88 พรรษา 10 เดือน 10 วัน

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

27 มกราคม 2565: 16.45 น.

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 2 (พระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

HistAstro.blogspot.com

 
King Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ขณะทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกรบัตรเมืองราชบุรี) ประสูติแต่ท่านผู้หญิงนาค (ภายหลังเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) 

พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม (อีกแหล่งบอกเพลาเที่ยง) ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2311 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา กล่าวคือ

ด้านกวีนิพนธ์ ได้รับการยกย่องว่า เป็นยุคทองของวรรณคดี

ด้านประติมากรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณฯ ด้วยพระองค์เอง

ด้านดนตรี มีพระปรีชาด้านนี้ไม่น้อยไปกว่าด้านละครและฟ้อนรำ เครื่องดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย  เพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือ "เพลงบุหลันลอยเลื่อน" หรือเรียกว่า "เพลงทรงพระสุบิน" เพราะเพลงมีนี้มีกำเนิดมาจากพระสุบิน (ฝัน) ของพระองค์เอง โดยทรงพระสุบินว่า ได้เสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวรรค์ ณ ที่นั่น มีพระจันทร์อันกระจ่างได้ลอยมาใกล้พระองค์ พร้อมกับมีเสียงทิพยดนตรีอันไพเราะยิ่ง ครั้นทรงตื่นบรรทมก็ยังทรงจดจำเพลงนั้นได้ จึงได้เรียกพนักงานดนตรีมาต่อเพลงนั้นไว้ และเผยแพร่เป็นที่แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้


พระมเหสี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด (พ.ศ. 2344-2379)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากุลฑลทิพยวดี (พ.ศ. 2358-2481)

พระราชบุตรและพระราชธิดา 73 พระองค์

เสวยราชสมบัติเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2352 - 2367 ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 42 พรรษา และครองราชย์สมบัติได้ 15 ปี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระประชวรด้วยโรคพิษไข้ ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา 8 วัน พระอาการประชวรก็ได้ทรุดลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 สิริพระชนมพรรษาได้ 56 พรรษา 4 เดือน 26 วัน (เมื่อพิจารณาวันที่สวรรคต ตำแหน่งดาวจรและทักษาสอดคล้องตามตำราว่าด้วยการเจ็บป่วยหรือสิ้นอายุ ประกอบกับพื้นดวงพระบรมราชชาตาก็มีจุดเปราะบางหลายแห่ง)

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

27 มกราคม 2565: 13.45 น.

24 มกราคม 2565

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 8 (พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 8 (พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)

HistAstro.blogspot.com

 
King Ananda Mahidol (Rama VIII) of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 เวลา 01.45 น. (ตามระบบสากลจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน) ณ เมืองไฮเดิลแบร์ค สาธารณรัฐไวมาร์ (ปัจจุบันคือประเทศเยอรมนี)

พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 9 พรรษา และประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เสด็จนิวัตประเทศอีกครั้ง ในครั้งนี้ ทางราชการได้จัดพระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ และเนื่องจากพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้โดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอีก โดยจะทรงรับการบรมราชาภิเษกในภายหลัง 
แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนด้วยพระแสงปืนในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

24 มกราคม 2565: 16.49 น.

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 7 (พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 7 (พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

HistAstro.blogspot.com

 
King Prajadhipok (Rama VII) of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 12.27 น. หรือตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 
ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 96 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นพระองค์ที่ 15 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

อัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี มีพระราชพิธีอภิเษกสมรส ณ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2461 (เมื่อพิจารณาตามระบบสิบลัคนา ก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ถึงเกณฑ์มีคู่และตรงตามตำราหลายเกณฑ์ แต่เมื่อพิจารณาในดวงพระบรมราชชาตาก็ทราบทันทีว่าเป็นดวงที่มีพระโอรสธิดาได้ยากมากๆ) 

เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ดำรงสิริราชสมบัติ 9 ปี (พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นั้นมหาศาลด้วยอำนาจของดาวมหาอุจจ์ และในเดือนที่เสด็จเสวยราชสมบัติ ดาวให้คุณจรทับพระบรมราชลัคนา)
ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 (ในช่วงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีดาวร้ายจรทับพระบรมราชลัคนาแล้ว ส่วนในปี 2478 ที่สละราชสมบัตินั้นดาวร้ายอีกดวงกำลังจรทับพระบรมราชลัคนา)

หลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้ว พระองค์ยังคงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงพระประชวรอยู่เนืองๆ 
พ.ศ. 2480 ทรงพระประชวรมากด้วยโรคบิดมีตัวเข้าไปอยู่ในพระยกนะ (ตับ) แต่แพทย์ได้รักษาจนเป็นปกติ 
ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2483 พระอาการประชวรของพระองค์กำเริบหนักขึ้นโดยลำดับ แต่ก็เริ่มทุเลาขึ้นเรื่อยมา 
กระทั่งวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 พระองค์เสด็จสวรรคตโดยฉับพลันด้วยพระหทัยวาย ขณะที่มีพระชนมพรรษา 47 พรรษา 6 เดือน 20 วัน (เมื่อพิจารณาตามระบบสิบลัคนาก็ถึงเกณฑ์เจ็บป่วยพอดี และในเดือนที่เสด็จสวรรคตก็มีดาวฆาตประจำราศีจรมาถึงลัคนาก่อนแล้ว)

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

24 มกราคม 2565: 15.43 น.

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 6 (พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 6 (พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

HistAstro.blogspot.com


 
King Vajiravudh (Rama VI) of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2424 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 32 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ที่ 2 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพลาอีกบาตรหนึ่งจะถึง 3 โมงเช้า (ประมาณ 08.55 น. แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าเวลานั้นมีการใช้ระบบเวลาแบบใด อาจเป็นไปได้ว่าโหรจะวัดเวลาด้วยระบบนาฬิกาแดดและอาจทำให้เวลาคลาดเคลื่อนเนื่องจากเดือนมกราคม พระอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าปกติคือ 06.23 น. และอาจจะเป็นเวลาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และถึงแม้จะใช้ระบบนาฬิกาแบบตะวันตก แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการตัดเวลาแบบไหน การหาเวลานี้จึงอาศัยการหาเวลาด้วยวิธีการของระบบสิบลัคนา และอาจคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน นักศึกษาโหราศาสต์ควรค้นคว้าหาความจริงกันต่อไป ผู้เขียนวิเคราะห์เวลานี้ตามเหตุการณ์และพระราชประวัติของพระองค์ประกอบและยังถือว่าไม่ใช่คำตอบสุดท้าย) ณ พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังชั้นใน

เสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช 2453 
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ปีฉลู 
รวมพระชนมพรรษา 44 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม 15 ปี

พระมเหสี:
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พระนางเธอ ลักษมีลาวัณ
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

พระราชธิดา: สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี )

ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่ออ่านประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตร.6 จากเว็บไซต์ของหนังสือศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดเผยว่าพระองค์เคยมีพระประชวรและได้รับการผ่าตัดพระโรคไส้ติ่งอักเสบ ณ ประเทศอังกฤษเมื่อฤดูร้อน (ประมาณเดือนสิงหาคม 2436 เมื่อวิเคราะห์ดาวจรก็จะเห็นดาวที่สัมพันธ์กับการผ่าตัด)  และส่งผลต่อเนื่องต่อสุขภาพของพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงกาลสวรรคต และก่อนเสด็จสวรรคตก็มีการผ่าตัดลำใส้อีกครั้งด้วย ประกอบกับประชวรโรคเบาหวานด้วยเนื่องจากแพทย์สังเกตเห็นมดตอมพระบังคน (ปัสสาวะ) และโลหิตเป็นพิษที่สืบเนื่องมาจากการผ่าตัดตั้งแต่ประเทศอังกฤษ แม้ในช่วงหลังผ่าตัดครั้งแรก แพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงผ่าตัดอีกครั้งเพื่อปิดแผลเนื่องจากอาการไส้เลื่อนจากการผ่าตัดครั้งก่อน แต่พระองค์ก็มีพระราชกรณียกิจมากจนกระทั่งไม่ได้เสด็จกลับไปเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการดังกล่าว และมีการผ่าตัดอีกครั้งก่อนเสด็จสวรรคต ซึ่งในบทความดังกล่าวมีการบันทึกเหตุการณ์ถวายการรักษาไว้อย่างละเอียด

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

24 มกราคม 2565: 13.05 น.

06 มกราคม 2565

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกฯ คนที่ 10

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกฯ คนที่ 10

HistAstro.blogspot.com

Field Marshal Thanom Kittikachorn, The 10th Prime Minister of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons.จอมพล ถนอม กิตติขจร เกิดเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2454 ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน เวลาประมาณ 18 น. เวลาดังกล่าวนี้คำนวณโดยนักโหราศาสตร์ระดับครูในอดีต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเวลาเกิดที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีนักโหราศาสตร์ท่านอื่นคำนวณเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านได้ว่าน่าจะเป็นราศีมิถุน ยิ่งช่วยตอกย้ำว่า ลัคนาราศีเกิดของจอมพลท่านนี้น่าจะเป็นราศีธนูมากที่สุด (เพราะเมื่อวางดวงชาตาระบบสิบลัคนาในราศีมิถุน กำลังของดาวไม่บอกว่าท่านจะยิ่งใหญ่เหมือนราศีธนู) นอกจากนี้ยังมีท่านอื่นวางลัคนาไว้ที่ราศีตุลย์ด้วย แต่เมื่อพิจารณาลีลาของดวงดาวแล้ว ท่านจะเห็นว่าดวงชาตาราศีธนูเช่นนี้ควรเป็นของผู้มีอำนาจวาสนาอย่างแท้จริง มิฉะนั้น คงไม่อยู่ครองเก้าอี้นายกฯ ของประเทศไทยได้นานถึง 10 ปีเศษ ดวงชาตาเช่นนี้จึงสมควรได้รับการบันทึกไว้เพื่อศึกษาเป็นตัวอย่าง และรูปดวงนี้ก็บอกด้วยเช่นกันว่าเหตุใดจึงลงเอยในที่สุดซึ่งไม่ค่อยดีนัก เมื่อดูดาวในระยะมรณกาลมาถึงก็ตรงตามตำราโหราศาสตร์ด้วยอย่างน่าทึ่ง (มิน่าครับ ที่นักโหราศาสตร์อีกท่านจึงวางลัคนาของจอมพลท่านนี้ไว้ที่ราศีมิถุน ซึ่งเป็นราศีตรงข้ามกับราศีธนู และจะได้รับอิทธิพลของดาวใหญ่ๆ ที่คล้ายกันในบางระยะ)

จอมพล ถนอม เกิดที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นบุตรของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) กับนางโสภิตบรรณลักษณ์ (ลิ้นจี่) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน
จอมพลถนอม กิตติขจร สมรสกับท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร (สกุลเดิม ถนัดรบ) มีบุตรธิดาทั้งสิ้น 6 คน

11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พลเอกถนอมได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สืบต่อจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ถึงแก่อสัญกรรม

10 มกราคม พ.ศ. 2507 พลเอกถนอมได้รับพระราชทานยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สมัยแรก: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม 2501
สมัยที่สอง: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
สมัยที่สาม: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สมัยที่สี่: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 4 สมัย เป็นระยะเวลาถึง 10 ปี 6 เดือนเศษ ได้ชื่อว่าเป็น "จอมพลคนสุดท้าย" ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 รวมอายุได้ 92 ปี 10 เดือน 6 วัน

หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มกราคม 2565: 17.00 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จอมพลถนอม กิตติขจร นายกฯ คนที่ 10


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ คนที่ 28

น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28

HistAstro.blogspot.com

The 28th Prime Minister of Thailand, Yingluck Shinawatra;
Image Credit: Wikimedia Commons.
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม เวลาประมาณ 18 น. (เวลานี้ค้นหาได้จาก Google ที่นักโหราศาสตร์ระดับประเทศบันทึกไว้ ซึ่งวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิก และยังมีนักโหราศาสตร์ท่านอื่น วางลัคนาไว้ที่ราศีกรกฎด้วย ผู้เขียนไม่รับประกันความถูกต้อง 100% ของเวลาเกิดสำหรับเจ้าของดวงชาตานี้ และถือว่ายังต้องค้นคว้าต่อไป แต่เมื่อวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วก็มีส่วนถูกต้องตามเหตุการณ์จริงพอสมควร อย่างน้อยเรื่องฐานะที่มั่งคั่ง ยศตำแหน่ง และวาระที่พ้นจากตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งคราวประสบอุบัติเหตุถึงกับต้องนั่งรถเข็น)

นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นบุตรของนายเลิศ ชินวัตร กับนางยินดี ชินวัตร (สกุลเดิม ระมิงค์วงศ์) 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาวรุ่น 21) เมื่อปี พ.ศ. 2531 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2533

นางสาวยิ่งลักษณ์สมรสกับอนุสรณ์ อมรฉัตร อดีตผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรชาย 1 คน

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย 
5 สิงหาคม 2554 – 7 พฤษภาคม 2557


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มกราคม 2565: 15.10 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ คนที่ 28

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ คนที่ 27

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

HistAstro.blogspot.com

The 27th Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva;
Image Credit: Wikimedia Commons.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชื่อเล่น "มาร์ค" เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ บิดาชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ มารดาชื่อ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสดใส เวชชาชีวะ

เกิดวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง เวลาประมาณตีห้าครึ่ง ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งพระอาทิตย์ที่ประเทศนึ้ในวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วตั้งแต่ตี 5 ครึ่ง จึงถือว่าท่านเกิดวันจันทร์  และเมื่อท่านดำรงตำแหน่งนายกฯ ดาวให้คุณแก่ดวงชาตาก็ทำมุมกับลัคนาพอดีตามหลักโหราศาสตร์ และเมื่อเทียบกับสมัยแข่งขันชิงตำแหน่งนายกกับนายสมัคร ขณะนั้นดาวให้คุณยังจรไม่ทำมุมกับราศีเกิดของท่าน จึงยังไม่ถึงเวลาของท่านที่จะขึ้นตำแหน่งนายก

นายอภิสิทธิ์ชอบฟังเพลงป็อป เฮฟวีเมทัล เพลงร็อก และแนวเพลงร่วมสมัย
นายอภิสิทธิ์สนใจกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เด็ก เขาคิดว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์เป็นพิเศษ เวลาที่ดูเขาจะเชียร์เต็มที่ เขาบอกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต สโมสรฟุตบอลที่เขาชื่นชอบคือ นิวคาสเซิล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับรองศาสตราจารย์ พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ (สกุลเดิม ศกุนตาภัย) อดีตทันตแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน

นายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ตั้งแต่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2548

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มกราคม 2565: 13.30 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ คนที่ 27

นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ คนที่ 25

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ 25

HistAstro.blogspot.com


The 25th Prime Minister Samak Sundaravej of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons.
นายสมัคร สุนทรเวช เป็นบุตรของเสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) กับคุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร)

เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2478 เวลาประมาณ 21 น. (ข้อมูลเวลานี้ค้นหาได้จาก Google แต่ไม่ได้วางลัคนาที่ราศีมังกรแบบที่นักโหราศาสตร์ท่านอื่นวิเคราะห์)

นายสมัครเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน
นายสมัคร สมรสกับ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม: นาคน้อย) มีธิดาฝาแฝด 2 คน

การศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเมือง
พ.ศ. 2511: เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
พ.ศ. 2518: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2522: ก่อตั้งพรรคประชากรไทย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
พ.ศ. 2543: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550: รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
พ.ศ. 2551: นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย

หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายสมัครเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วตับ ต่อมานายสมัครได้เดินทางไปรักษาตัวต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเดินทางกลับมารักษาตัวในประเทศไทยอีกครั้ง จนถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.48 น. สิริอายุได้ 74 ปี 5 เดือน 12 วัน

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มกราคม 2565: 11.30 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ คนที่ 25

05 มกราคม 2565

พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกฯ คนที่ 19

พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี คนที่ 19

HistAstro.blogspot.com


The 19th Prime Minister of Thailand, General Suchinda Kraprayoon;
Image Credit: Wikimedia Commons.
พลเอกสุจินดา คราประยูร เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 เวลาประมาณ 03.35 น. (เวลานี้ปรากฏในสื่ออินเทอร์เน็ต ค้นหาได้ด้วย Google เดิมผู้เขียนเห็นเวลายังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือไม่ แต่เวลานี้วางลัคนาแล้วตรงกับเทคนิคการหาเวลาเกิดของระบบสิบลัคนาที่ผู้เขียนคิดไว้ในใจล่วงหน้าอย่างเหลือเชื่อ แต่ยังติดอยู่ที่ว่าวันที่ 6 จะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากเป็นเวลาตีสามเศษ ตรงนี้คงต้องฝากท่านที่ต้องการศึกษาโหราศาสตร์ให้ค้นหาข้อมูลวันเกิดต่อไปหากทำได้)

ท่านจะเห็นว่าในระบบสิบลัคนา ดวงชาตานี้มีดาวสติปัญญาที่เด่นมากที่จะเรียนไปทางแพทย์ก็ได้และบ่งบอกว่าเรียนเก่งมาก แต่จะใช้ความคิดในการตรึกตรองและตัดสินใจนานกว่าคนทั่วไป

พลเอกสุจินดา คราประยูร เกิดที่ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนเล็กของนายจวงกับนางสมพงษ์ คราประยูร มีพี่สาวสองคน

พลเอกสุจินดาสมรสกับคุณหญิงวรรณี คราประยูร (สกุลเดิม หนุนภักดี) มีบุตรด้วยกัน 2 คน

ยศทางทหาร
ว่าที่ร้อยตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 
ยศร้อยเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 
ยศพันตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 
ยศพันเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 
ยศพลตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 
ยศพลเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 
ยศพลเรือเอก พลอากาศเอก พ.ศ. 2534

พลเอกสุจินดา คราประยูร ได้รับพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ (พฤษภาทมิฬ) ขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดาจึงลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 20.30 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกฯ คนที่ 19

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกฯ คนที่ 18

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี คนที่ 18

HistAstro.blogspot.com


The 18th Prime Minister of Thailand, Anand Panyarachun;
Image Credit: Wikimedia Commons.
นายอานันท์ ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก เวลา 13.30 น. (เวลานี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลโหราศาสตร์สาธารณะที่ท่านสามารถหาได้จาก Google ผู้เขียนไม่รับประกันความถูกต้อง แต่หลังจากดูตำแหน่งดาวในดวงชะตาแล้ว เวลาดังกล่าวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง เมื่อพิจารณาเทียบกับประวัติของคุณอานันท์ในหลายๆ ด้าน)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 12 คน ของมหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) กับคุณหญิงปฤกษ์ ปรีชานุสาสน์ (ปฤกษ์ โชติกเสถียร)

นายอานันท์ ปันยารชุนมีพี่น้อง 11 คน

นายอานันท์สมรสกับหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์ มีธิดา 2 คน

นายอานันท์จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จากดัลวิชคอจเลจ (Dulwich College) และปริญญาตรีด้านกฎหมาย (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อ พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2510 รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ จากนั้นย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา สหรัฐ และเป็นผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ

พ.ศ. 2518 อานันท์ ปันยารชุน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็น เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ ประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. 2521 เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2522 ลาออกจากราชการ

พ.ศ. 2534 ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สมัยแรก: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
สมัยที่สอง: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 19.20 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกฯ คนที่ 18


พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกฯ คนที่ 17

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี คนที่ 17

HistAstro.blogspot.com

Thai 17th prime minister Chatichai Choonhavan;
Image Credit: Wikimedia Commons.
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เกิดที่ตำบลพลับพลาไชย จังหวัดพระนคร เดิมมีชื่อว่า "สมบุญ ชุณหะวัณ" เป็นบุตรของจอมพลผิน ชุณหะวัณ กับคุณหญิงวิบุลย์ลักสม์ ชุณหะวัณ 
เกิดวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก ตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2463 เวลาประมาณเที่ยงวัน (ที่มา: จากหนังสือโหราศาสตร์ไทยฯ ของยอดธง ทับทิวไม้ แต่วางลัคนาต่างกันกับแหล่งที่มาเนื่องจากเหตุผลทางวิชา)
พลเอกชาติชายมีพี่สาว 3 คน และน้องสาว 1 คน
พลเอกชาติชาย สมรสกับ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ (สกุลเดิม โสพจน์) มีบุตรธิดา 2 คน
การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

พ.ศ. 2483 รับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2492 ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2501 อุปทูตอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำประเทศอาร์เจนตินา
พ.ศ. 2515 พลเอกชาติชาย เดินทางกลับประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2517 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2518 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา รวม 5 สมัย
พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2529 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2531 ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับพระราชทานยศทหาร เป็นพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 — 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของประเทศไทย

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ณ โรงพยาบาลคอมเวลล์ สหราชอาณาจักร รวมอายุได้ 78 ปี 1 เดือน 1 วัน

01.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 “น้าชาติ” ความดันตกและไม่ตอบสนองต่อยากระตุ้นหัวใจที่แพทย์ให้อีกต่อไป 09.59 น.“น้าชาติ”ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ (ที่มา Mgronline.com:เมื่อคำทาย..โหราจารย์..เป็นจริง!(ตอนหก))

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 17.31 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกฯ คนที่ 17

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกฯ คนที่ 16

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 16

HistAstro.blogspot.com

General Prem Tinsulanonda; The 16th Former Prime Minister of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons.

พลเอกเปรมเกิดที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เวลารุ่งเช้า
ชื่อ "เปรม" นั้น พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) เป็นผู้ตั้งให้ ส่วนนามสกุล "ติณสูลานนท์" พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2462 เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โท หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางออด วินิจทัณฑกรรม

บุคลิกส่วนตัวของพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อย ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนน้อยมาก

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 29 เมษายน พ.ศ. 2526
สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี

พลเอก เปรม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:09 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 16.02 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกฯ คนที่ 16

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกฯ คนที่ 13

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี คนที่ 13

HistAstro.blogspot.com

Kukrit Pramoj, 13th Thai Prime Minister;
Image Credit: Wikimedia Commons.

เกิดวันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ตรงกับวันที่ 20 เมษายน 2454 เวลา 07.20 น. ในเรือนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ใต้วัดเสือข้าม ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เป็นโอรสคนสุดท้อง ในบรรดาโอรส-ธิดา ทั้ง 6 คน ของ พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค) ชื่อ "คึกฤทธิ์" มาจากการชอบร้องไห้เสียงดังในวัยทารก จึงได้รับพระราชทานนามนี้จาก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์สมรสกับหม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2479 มีบุตรธิดา 2 คน คือ หม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช และ หม่อมหลวงวิสุมิตรา ปราโมช 
ต่อมาได้แยกกันอยู่กับหม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์พักอยู่ที่บ้านในซอยพระพินิจ ซึ่งเป็นซอยย่อยในซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ เขตสาทร บ้านหลังนี้เรียกว่า "บ้านซอยสวนพลู"

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เริ่มต้นเรียนหนังสือที่บ้านจนอ่านภาษาไทยได้ตั้งแต่อายุ 4 ปี
เมื่อ พ.ศ. 2458 จึงเข้าศึกษาภาคบังคับ ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (วังหลัง) 
จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
และเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ที่โรงเรียนเทรนต์วิทยาลัย (Trent College)
จากนั้นสอบเข้าวิทยาลัยควีนส์ (The Queen's College) แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) เพื่อศึกษาวิชาการปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ โดยสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และอีกสามปีต่อมา ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

พ.ศ. 2488-2489 เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรกในเมืองไทย ชื่อ "พรรคก้าวหน้า"
ได้ร่วมในคณะผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนแรก
ได้ริเริ่มจัดตั้งพรรคกิจสังคม
พ.ศ. 2516 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเลือกเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น และเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2519 ได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร หลังบริหารประเทศประมาณ 9 เดือน
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกฯ คนที่ 8

พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 8

HistAstro.blogspot.com

Admiral Thawal Thamrong Navaswadhi, 8th Prime Minister of Thailand;
Wikimedia Commons.

เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2444 เวลา 04.00 น. (ทั่วไปจะบันทึกว่าวันที่ 21 เพราะยังถือว่าเป็นคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน)

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มีนามเดิมว่า ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์ เกิดที่ตำบลหัวรอ อำเภอรอบกรุง (ปัจจุบันคืออำเภอพระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่สามจากทั้งหมดห้าคนของนายอู๋ กับนางเงิน ธารีสวัสดิ์

ถวัลย์เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สอบเข้าศึกษาโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2463 
และได้ศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิตไทย 
ขณะที่รับราชการอยู่ในกองทัพเรือได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มีภรรยาสามคน และมีบุตรทั้งหมดแปดคน

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าร่วมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 (ส.ส.ประเภทที่ 2) และได้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี ครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เมื่อปี พ.ศ. 2476 และเมื่อปี พ.ศ. 2477

ในปี พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาลของ นายปรีดี พนมยงค์

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2476

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก นายปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุได้ 87 ปี 12 วัน

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 14.07 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 8

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกฯ คนที่ 11

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 11

HistAstro.blogspot.com

Field Marshal Sarit Dhanarajata, 11th Prime Minister of Thailand; Wikimedia Commons. หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

เกิดวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก ตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน 2451 เวลา 01.36 น. (ตามวันเวลาสากล แต่โดยทั่วไปจะบันทึกว่าวันที่ 16 มิถุนายน เนื่องจากว่ายังเป็นคืนวันอังคารที่ 16)

เกิดที่บ้านปากคลองตลาด ตำบลพาหุรัด จังหวัดพระนคร  (ปัจจุบันคือ ปากคลองตลาด​ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรของพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) กับจันทิพย์ จันทรสาขา (สกุลเดิม: วงษ์หอม)

สฤษดิ์เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 

ในปี พ.ศ. 2462 ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2471 

1 เมษายน พ.ศ. 2472 เข้ารับราชการเป็นนักเรียนทำการนายร้อย กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 ได้รับพระราชทานยศร้อยตรี

23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 พลเอกสฤษดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก 

4 มีนาคม พ.ศ. 2498 พลเอกสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก

1 มกราคม พ.ศ. 2499 พลเอกสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ จอมพล

27 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ในฐานะ ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ จอมพลเรือ และ จอมพลอากาศ พร้อมกับ พลเอกถนอม กิตติขจร ที่ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก 

9 กันยายน พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมตำรวจ แทนพลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น นายตำรวจราชสำนักพิเศษ ในวันเดียวกัน

ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังรัฐประหารรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยโรคไตพิการเรื้อรัง และอีกหลายโรค สิริอายุ 55 ปี 5 เดือน 22 วัน

คู่สมรส             4 คน รวมท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ (2491–2506)

คู่อาศัย             อนุภรรยารวม 81 คน

บุตร                     7 คน (รวมบุตรบุญธรรม 1 คน)

ทรัพย์สินสุทธิ     2,874 ล้านบาท (มรดก)

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 12.15 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกฯ คนที่ 11

นายพจน์ สารสิน นายกฯ คนที่ 9

นายพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 9

HistAstro.blogspot.com

Mr.Poj sarasin, 9th Prime Minister of Thailand; Wikimedia Commons.หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

เกิดวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2449 (พ.ศ. 2448 ตามปีในระบบเก่า ก่อนย้ายปีใหม่จากเมษายนมาเป็น 1 มกราคมตามสากล) ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย เวลา 06.23 น. 

ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์ ตำบลสีลม อำเภอบางรัก เมืองพระนคร (ในปัจจุบันคือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ สารสิน แพทย์หลวงประจำราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับคุณหญิงสุ่น สารสินสวามิภักดิ์ โดยตระกูลสารสินถือเป็นตระกูลนักธุรกิจที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียงตระกูลหนึ่ง

นายพจน์ สารสิน สมรสกับท่านผู้หญิงสิริ สารสิน (สกุลเดิม โชติกเสถียร) มีบุตรธิดาทั้งหมด 5 คน 

นายพจน์ สารสิน เริ่มบทบาททางการเมืองจากการสนับสนุนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2490

นายพจน์ สารสิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500 หลังจากการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือจะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง หลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พจน์ สารสินก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.อ. ตามเดิม

นายพจน์ สารสิน ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2543 เวลา 11.40 น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมอายุได้ 94 ปี 6 เดือน 6 วัน

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

5 มกราคม 2565: 10.40 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พจน์ สารสิน

16 ธันวาคม 2564

Capricorn 2022 Horoscope

 

Capricorn 2022 Horoscope

 HistAstro.blogspot.com

Capricornus, Image Credit: Wikimedia Commons

Home page of Historical Astrology: HistAstro.blogspot.com

Jan 2022: 

At the beginning of the year, you will get a sum of money to support your financial flexibility. In fact, you got some money since the end of last year, but there is still a chance to get more money this month. Those who are still unemployed have a high chance of starting a new career or your own new business this month. However, this period you have to fight harder for achieving the goal. Your anxiety always bothers you this year. Long-distance travel is highly probable in the early 2022, otherwise travel (or going out) is particularly frequent. Even at home, you have things to do a lot. Good love in this month.

Feb 2022:

Negotiations and communications succeed this month. What's left behind has a higher chance of accomplishment. Failure to finance and spending a lot. Disappointed love again.

Mar 2022: 

Another financial luck, despite spending a lot of money last month, in this month you will get another piece of cash. Good love. The entertainment and meeting are especially good. Negotiation was successful. But this month, be careful about injury accidents that will occur from negligence, e.g., your head bump a solid, kick a sharp solid, trip, fall, and have a very high chance of bleeding.

Apr 2022: 

News about your contact persons and relatives’ sickness. Good news from friends. Financial flexibility. Successful negotiation and communication. Have a long trip or travel especially frequently. Sweet love.

May 2022:

Meeting friends. Your friends or close people offer to support finance. Financial flexibility. Good love and entertainment. Negotiations are successful, but very hard to achieve.

Jun 2022: 

Some financial luck. Love still good. The journey is not smooth. A lot of things seem sluggish. Communication with some delay.

Jul 2022: 

Opportunity to travel long distances or travel often. The negotiations are better successful. What stuck last month are to be accomplished this month. There are many special expenses. Minor injuries in this month are still high. Love has obstacles.

Aug 2022: 

Get a large sum of money. This month, you have the opportunity to go to the holy places or places you have never been to. Negotiations have not progressed and bad communications. Many things still seem stuck. However, sweet love.

Sep 2022: 

There are many chances to travel again. Finances are quite stiff this month. Negotiations have not been successful. Disappointed love again.

Oct 2022: 

Finances improve. Successful negotiation and communication. Frequent travel continues. This month you feel a lack of enthusiasm. But, good love.

Nov 2022: 

Finances are good. Negotiations are smooth. Chances of getting small injuries this month. Sweet love.

Dec 2022: 

Financial deflation. Negotiations are unsuccessful. Things are quite stuck this month. Very tired. Disappointed love again.

Year 2022: 

Summary for 2022, the Capricorn ascendant still has to be exhausting and hardworking. There're a lot of things to worry about and sometimes worry for no reason, even you yourself don't understand yourself and can't find the cause. However, the financial condition is better than the previous year. And this year there will be news about the sickness of your relatives and contact persons. Or your relatives come to ask you for financial assistance. Get good news about your friends or get some extra help from your close friends. This year, the opportunity to travel long distances is very high. Some people travel abroad.

Weather of the world.

Year 2022, Rahu (8) joins the deadly star Mrtyu (0) (Uranus in western system, but a little bit difference in orbit.) in Aries causing the heavy rain around the world. Year 2022 is another heavy rain since year 2021. Because the two stars (Rahu and Mrtyu) have been orbiting closer and closer. The amount of precipitation around the world is especially high from 2021 to 2022 after that the amount of rainfall gradually decreased.

Global situation in 2022: Although the COVID-19 Pandemic has gradually subsided, it will be a year of global political turmoil. There will be many news of religious scandal around the world, political problems, educational problems, worst economic problems. Famous people around the world are gradually leaving the stage of life. A serious scandal involving politicians. War will be intensified in some parts of the world. Chaos in governance around the world. The notoriety of the judiciary. The most severe natural disasters in decades. Frequent air, land and water accidents than any years. Of course, you see these things starting from this year 2021 then.


Rit's Prediction@Historical Astrology

16/DEC/2021

28 พฤศจิกายน 2564

ดวงคนดัง วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าสัวนิคมอุตสาหกรรม

วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าสัวอันดับ 40 ของไทย 

(จัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์เมื่อปี 2551)

HistAstro.blogspot.com


Vikrom Krommadit; Business Man

Image Credit: Wikimedia Commons.

เที่ยงคืนวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2496
(วันที่ 18 มีนาคมตามระบบสากล)

คนที่เกิดช่วงหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะในสมัยก่อน นิยมเขียนวันที่เกิดตามวันเกิด อย่างคุณวิกรมนี้ก็ใช้วันอังคารที่ 17 มีนาคม  แต่ตามระบบสากลพอเป็นเที่ยงคืนไปแล้วจะเป็นวันที่ 18 มีนาคมและเป็นวันพุธ แต่ในทางโหราศาสตร์ไทยยังนับเป็นวันอังคาร เรื่องนี้ทำความสับสนให้นักโหราศาสตร์อย่างมาก ถ้าไม่ระวังก็จะผิดพลาดได้ง่ายๆ ทั้งนี้ เนื่องจากนักโหราศาสตร์ยุคปัจจุบันนิยมผูกดวงชาตาด้วยแอปพลิเคชันผูกดวงที่มีให้เลือกหลายสำนักอาจารย์ เพราะมีความรวดเร็วกว่าการหมุนแผ่นหมุนหาลัคนาและปฏิทินโหราศาสตร์แบบเป็นเล่ม แต่ให้ความสะดวกแม่นยำไม่แพ้กัน นักเขียนโปรแกรมก็เป็นนักโหราศาสตร์ด้วย จึงมีการตรวจสอบโปรแกรมอย่างดี สมการหรือสูตรคำนวณหาดาวก็เป็นมาตรฐานเข้าที่เข้าทางหมดแล้ว ต้องขอขอบคุณอาจารย์โหราศาสตร์ภาคคำนวณทั้งหลายที่มีความเพียรพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาออกมาแต่ละโปรแกรม

กลับมาเรื่องวันที่เกิดต่อครับ ดังนั้นใครเกิดหลังเที่ยงคืนจึงต้องสอบถามกันอย่างหนักว่า คืนนั้นก่อนเที่ยงคืนเป็นวันอะไร เช้ามาเป็นวันอะไร อย่างดวงคุณวิกรมนี้ก็ต้องตอบว่า เช้ามาเป็นวันพุธ แสดงว่าเกิดคืนวันอังคาร และตามระบบปฏิทินวันอังคารเป็นวันที่ 17 มีนาคม แต่ถ้าคุณวิกรมเกิดในปี 2564 เวลาเที่ยงคืน 00.01 น. ก็คือวันพุธที่ 18 มีนาคม และนักโหราศาตร์ต้องตีความให้ได้ว่าเป็นคืนวันอังคารที่ 17 มีนาคม ไม่อย่างนั้นทักษาวันเกิดจะเป็นวันพุธไปและคุณวิกรมจะเกิดในราศีกาลกิณีซึ่งรับประกันว่ารวยยากมาก เว้นแต่จะมีดาวอื่นที่ดีสุดๆ เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น

แต่นี่คุณวิกรมเกิดวันอังคารจึงรับประกันว่าเป็นดวงเจ้าสัวได้จริง ดวงชาตานี้มีดาวที่ดินเป็นองค์เกณฑ์จึงส่งผลให้มีที่ดินมาก เป็นเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมถึงสามแห่งในไทย อีกสองแห่งในเวียดนาม บางราศีมีดาวกุมกันหลายดวง แถมได้ตำแหน่งการเงินที่ดีมากด้วย ถ้าไม่รวยก็ต้องทบทวนใหม่ว่าวันเวลาเกิดผิดไหม ดาวอะไรกำลังย้ายราศีหรือเปล่า ยิ่งระบบสิบลัคนาดาวขยับเร็วมาก 10 นาทีก็ไปไหนต่อไหนแล้ว ถ้าวางองศาผิดก็วิเคราะห์ผิดไปเลย ทายผิดไปแล้วถึงมารู้ว่าน่าจะวางดาวผิดที่ อย่างไรก็ตาม การทายผิดก็เป็นบทเรียนที่ดีอีกเช่นกันว่า เหตุเพราะอะไร จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ดวงนี้ชัดเจนมากว่า มีบุตรยาก ถ้ามีบุตรตำราว่าจะต้องเสียบุตร ส่วนเรื่องคู่ของเจ้าชาตานั้นมีแน่นอนและมากด้วย แต่จะอยู่แบบไม้เท้ายอดทองนั้นยากอีกเช่นกัน เพราะมีดาวอะไรเป็นอุปสรรค นักโหราศาสตร์เห็นดวงชาตานี้ก็ทราบได้ทันที


ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

28 พฤศจิกายน 2564: 13.18 น.

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 9 (พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 9  ( พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) HistAstro.blogspot.com   King Bhumibol Adulyadej (Rama IX...