27 มกราคม 2565

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 2 (พระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

ดวงพระบรมราชชาตารัชกาลที่ 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

HistAstro.blogspot.com

 
King Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ขณะทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกรบัตรเมืองราชบุรี) ประสูติแต่ท่านผู้หญิงนาค (ภายหลังเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) 

พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม (อีกแหล่งบอกเพลาเที่ยง) ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2311 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา กล่าวคือ

ด้านกวีนิพนธ์ ได้รับการยกย่องว่า เป็นยุคทองของวรรณคดี

ด้านประติมากรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณฯ ด้วยพระองค์เอง

ด้านดนตรี มีพระปรีชาด้านนี้ไม่น้อยไปกว่าด้านละครและฟ้อนรำ เครื่องดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย  เพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือ "เพลงบุหลันลอยเลื่อน" หรือเรียกว่า "เพลงทรงพระสุบิน" เพราะเพลงมีนี้มีกำเนิดมาจากพระสุบิน (ฝัน) ของพระองค์เอง โดยทรงพระสุบินว่า ได้เสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวรรค์ ณ ที่นั่น มีพระจันทร์อันกระจ่างได้ลอยมาใกล้พระองค์ พร้อมกับมีเสียงทิพยดนตรีอันไพเราะยิ่ง ครั้นทรงตื่นบรรทมก็ยังทรงจดจำเพลงนั้นได้ จึงได้เรียกพนักงานดนตรีมาต่อเพลงนั้นไว้ และเผยแพร่เป็นที่แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้


พระมเหสี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด (พ.ศ. 2344-2379)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากุลฑลทิพยวดี (พ.ศ. 2358-2481)

พระราชบุตรและพระราชธิดา 73 พระองค์

เสวยราชสมบัติเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2352 - 2367 ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 42 พรรษา และครองราชย์สมบัติได้ 15 ปี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระประชวรด้วยโรคพิษไข้ ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา 8 วัน พระอาการประชวรก็ได้ทรุดลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 สิริพระชนมพรรษาได้ 56 พรรษา 4 เดือน 26 วัน (เมื่อพิจารณาวันที่สวรรคต ตำแหน่งดาวจรและทักษาสอดคล้องตามตำราว่าด้วยการเจ็บป่วยหรือสิ้นอายุ ประกอบกับพื้นดวงพระบรมราชชาตาก็มีจุดเปราะบางหลายแห่ง)

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

27 มกราคม 2565: 13.45 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดวงคนดัง แจ็คแฟนฉัน ว่าที่เจ้าสัวคนใหม่

ดวงคนดัง แจ็คแฟนฉัน ว่าที่เจ้าสัวคนใหม่ HistAstro.blogspot.com Image Credit: มิวสิควิดีโอ 'เกิดมาเพื่ออกหัก' เพลงรักเพลงแรกในชีวิตขอ...